Παρακαλώ πολύ την όσο πιο δυνατόν συντομότερη απαντησή σας για το παρακάτω ερώτημα.

Προβέπεται εντός του μηνός Μαίου 2019 να πραγματοποιηθεί προμέρισμα/προσωρινή απόληψη κερδών χρήσης 2018 για μετόχους ΕΠΕ μιας και η Τακτική Συνέλευση θα γίνει εντός Ιουλίου 2019?

Αν ναί με ποιά διασδικασία ?