Στις 15/4/2019 είχατε δημοσιεύσει :

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή,τροποποιείται η Α.1099/2019 προηγούμενη απόφαση, προκειμένου οι φορείς γενικής κυβέρνησης,που είναι υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 και απέδιδαν τα ποσά αυτά συγκεντρωτικά σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014, να μπορούν πλέον να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση, επίσης συγκεντρωτικά,σύμφωνα με την Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση των κωδικών 95 και 96 (για μισθούς και συντάξεις αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι οι φορείς γενικής κυβέρνησης που εντάχθηκαν στην ΕΑΠ και δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/2014, εξακολουθούν να μην έχουν τέτοια υποχρέωση ούτε και με την Α.1099/2019 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει

Μετά και την απόφαση με αρ 1185 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 09/05/2019, σχετικά με τροποποίηση των αποφάσεων 1099 και 1101/2019, συνεχίζει να ισχύει η απαλλαγή για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που έχουν ενταχθεί στην ΕΑΠ?
Και εάν ισχύει ακόμα, υπάρχει κάποια επίσημη απόφαση που να αναφέρεται η συγκεκριμένη απαλλαγή?

Ευχαριστώ