Καλησπέρα σας.
Παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικά με την παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου μικρότερου του 1 έτους αλλά με καθαρές αποδοχές μεγαλύτερες των 12.000€ για το συγκεκριμένο διάστημα.
Θα παρακρατηθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.