ΕΠΕ με 2 εταίρους (φυσικά πρόσωπα) με δραστηριότητα τις υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων , η οποία έχει στην πλήρη κυριότητας της 2 ακίνητα , τα οποία και ενοικιάζει.

1. Για ποιον λόγο δεν πληρώνει ΕΝΦΙΑ;

2. Στην δήλωση ειδικού φόρου 15% , ανήκει στις απαλλασσόμενες κατηγορίες;

3. Υποβάλει κανονικά ισολογισμό στο ΓΕΜΗ όπως όλες οι εταιρείες;

4. Στο ισοζύγιο Δεκεμβρίου 2018 έχουν συμπεριλάβει στον λογαριασμό 64-11-00-0000 , σύμφωνα με τα ΕΛΠ ως έξοδα τον φόρο εισοδήματος 2018, το τέλος επιτηδεύματος 2018 και το χαρτόσημο ΟΓΑ 2018 και όλα αυτά τα αφαιρούν από τον κύκλο εργασιών. Ισχύει ότι στον λογαριασμό 64.11 σύμφωνα με τα ΕΛΠ προσθέτουμε τους φόρους της τρέχουσας χρήσης και τα υπολογίζουμε ως έξοδα της χρήσης;

5. Συμφέρει κάποιον που έχει πολλά ακίνητα στην κατοχή του και τα ενοικιάζει , να συστήσει εταιρεία;