Παρακαλώ ποιες συμβάσεις είναι υποχρεωτικές για το 2019 ; Οι συμβάσεις Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας και Ταξιδιωτικών πρακτορείων που τέθηκαν σε ισχύ το 2018 είναι υποχρεωτικές ή εάν ο εργαζόμενος η εργοδότης δεν είναι (ένας εκ των δύο) μέλος συνδικαλιστικών φορέων ή ομοσπονδίας κλπ δεν γεννάται υποχρέωση αναγκαστικής εφαρμογής της σύμβασης.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.