Αγορά από Ελληνική Εταιρεία (ΝΠΙΔ) καινούριων Φορτηγών (Βάσεις) από Ολλανδία τα οποία σαν τόπο προορισμού έχουν χώρες της ΕΕ (Ιταλία& Ισπανία ) προκειμένου να μετασκευαστούν σε ειδικά οχήματα (σάρωθρο, πλυντήριο κάδων και αυτοκινητάμαξα).

Τα τιμολόγια των μετασκευαστών εκδίδονται κατευθείαν στον πελάτη της Ελληνικής Εταιρίας ο οποίος και αυτός δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της Χώρας ενώ οι βάσεις τιμολογούνται στην Ελληνική Εταιρεία .

Μετά την μετασκευή τους έρχονται στην Ελλάδα όπου η Ελληνική Εταιρεία τιμολογεί στον τελικό πελάτη τις βάσεις φορτηγών και ο τελικός πελάτης αναλαμβάνει τον εκτελωνισμό τους ως πλήρη οχήματα (εκτελωνίζουν προσκομίζοντας το δικό μας τιμολόγιο και το τιμολόγιο του εξωτερικού για την υπερκατασκευή).

Πώς θα χειριστούμε την αγορά και πώληση μας για:

INSTRASTAT - VIES (τα τιμολόγια του Ολλανδού προμηθευτή της Ελληνικής Εταιρίας)

Πώληση μας (πώληση με ΦΠΑ χωρίς Τέλος Ταξινόμησης, με την παρατήρηση ότι το Τ.Τ θα καταβληθεί στο τελωνείο από τον παραλήπτη, λόγω διασκευής σε όχημα ειδικών χρήσεων στο εξωτερικό?)

Ευχαριστώ εκ των προτέρων