Φορολογούμενος τακτοποίησε το 2017 με τον 4178/13 αυθαίρετο εσωτερικό

πατάρι καταστήματος ως βοηθητικό χώρο.

Στις τροποποιητικές ΕΝΦΙΑ που συνέταξε για τα έτη από το 2014 μέχρι και

σήμερα, δήλωσε το πατάρι ως βοηθητικό χώρο καθώς αυτή είναι άλλωστε

και η πραγματική κατάσταση και χρήση του χώρου αυτού όλα τα χρόνια

λόγω θεμάτων πρόσβασης και ωφέλιμου ύψους.

Επειδή σε τηλεφωνική επικοινωνία της συμβολαιογράφου με το φορολογούμενο ,

με το τμήμα ΕΝΦΙΑ του Υπουργείου Οικονομικών, της δόθηκε η απάντηση

ότι για τις τροποποιητικές ΕΝΦΙΑ ο χώρος του παταριού θα πρέπει να γραφτεί

ως κύριος χώρος για τα έτη 2014 έως και 2017 και ως βοηθητικός χώρος από

το 2018 και μετά, παρακαλώ ενημερώστε με για την σχετική νομοθεσία που

καλύπτει την απάντηση που δόθηκε.