Ατομική επιχείρηση πρακτορείο ΟΠΑΠ συμφώνησε να αγοράσει και άλλο πρακτορείο(υποκατάστημα) έναντι του τιμήματος των 50.000,00 €, το οποίο μεταφράζεται σε 20.000,00 € περίπου πάγιος εξοπλισμός και 30.000,00 € άυλη αξία. Το ποσό διακανονίστηκε να εξοφληθεί σε 24 δόσεις και τα βιβλία που τηρεί το πρακτορείο είναι απλογραφικά.

Το ερώτημα που τίθεται είναι πως θα εκπέσω το ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και αν μπορώ να το εκπέσω εφάπαξ ή τμηματικά, όπως επίσης ποιό ποσό υπάγεται στο πόθεν έσχες.

Επίσης το τιμολόγιο που θα εκδώσει ο πωλητής θα υπολογίσει και ΦΠΑ επί όλου του ποσού ή όχι (πρακτορείο ΟΠΑΠ)

Αφου σας παρακαλέσω να απαντήσετε σύντομα αν είναι εύκολο λόγω της εξέλιξης της συμφωνίας, σας ευχαριστώ για την συνεργασία.