Για την πώληση φ/β σταθμού ( υποκαταστήματος ) έχει υπογραφεί συμφωνητικό στο οποίο προβλέπεται αντί καταβολής χρημάτων, ο συμψηφισμός με υποχρέωση ισόποση της πωλήτριας εταιρείας. Εν συνεχεία όμως η πωλήτρια εταρεία αρνείται να εκδώσει το σχετικό παραστατικό . Μπορεί ο αγοραστής να εκδώσει τιμολόγιο αγοράς για την ολοκληρωση της συναλλαγής ;