Ελληνική εμπορική επιχείρηση ΟΕ έχει συνεργασία με άλλη αλλοδαπή εταιρεία της ΕΕ και προμηθεύεται,ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος,εμπορεύματα,τα οποία τα προωθεί στο εσωτερικό της χώρας.Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχει συμφωνηθεί η αλλοδαπή επιχείρηση να πριμοδοτεί την ελληνική στο τέλος της χρονιάς με ένα ποσό,εκδίδοντας η ελληνική επιχείρηση τιμολόγιο με αιτιολογία υπηρεσίες προώθησης.Η συναλλαγή αυτή θεωρείται ενδοκοινοτική και απαλλάσσεται του ΦΠΑ;Επίσης είναι σωστός ο τρόπος αντιμετώπισης της συγκεκριμένης συναλλαγής,όπως γίνεται;