ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΦΠΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ.