Εργαζόμενος σε εταιρεία με ειδικότητα χειριστή φορτωτή και ΚΠΚ ΙΚΑ το 105, συνταξιοδοτείται τέλος Απριλίου και έχει έρθει σε συμφωνία με την Εταιρεία να ξαναπροσληφθεί και να εργάζεται κανονικά με την ίδια ειδικότητα, με πλήρες ωράριο και τις ίδιες αποδοχές.
Τα ερωτήματα μας είναι αν έχει κάποιο πρόβλημα η εταιρεία με τη πρόσληψη του συνταξιούχου και επιπλέον με τη Πακέτο Κάλυψης ΙΚΑ θα τον ασφαλίζουμε από την ημερομηνία πρόσληψης του ως συνταξιούχου.