Καλημέρα σας,

Καμαριέρα σε Ξενοδοχείο η οποία δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του Νόμου για συνέχιση της ασφάλισης σε βαρέα & ανθυγιεινά επιθυμεί να συνεχιστεί η ασφάλιση της προαιρετικά με βάση τις διατάξεις αυτές (δηλαδή των βαρέων & ανθυγιεινών).
Υπάρχει η δυνατότητα να συνεχιστεί η ασφάλιση της προαιρετικά με βάσει τις διατάξεις των βαρέων & ανθυγιεινών;

Αναμένω σύντομα απάντηση σας

Σας ευχαριστώ.