Καλησπέρα σας,
Ανώνυμη εταιρεία το 2012 προπλήρωσε σε μηχανικό για μία μελέτη στις 11/1/2012 με έμβασμα μέσω Εθνικής Τράπεζας ποσό € 7000,00 και στις 12/3/2012 με μετρητά ποσό € 1610,00. Ενώ υπήρχε προφορική συμφωνία για έκδοση αντίστοιχης αξίας τιμολογίου το τιμολόγιο ουδέποτε εκδόθηκε με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να φαίνεται στα βιβλία της εταιρείας χρεωστικό υπόλοιπο του εν λόγω προμηθευτή ίσο με το άθροισμα των δύο πληρωμών, δηλαδή € 8610,00. Υπάρχει τρόπος δεδομένου ότι στην πράξη η εταιρεία δεν έχει απαίτηση από τον αντισυμβαλλόμενο το ποσό αυτό να σβηστεί. Σε περίπτωση που ο μηχανικός, που πλέον έχει κλείσει τα βιβλία του, συμφωνήσει να μας επιστρέψει αυτά τα χρήματα μέσω τράπεζας ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν ούτως ώστε αυτή η κίνηση να είναι σύννομη και ποια αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στο έμβασμα; Να σας διευκρινίσω ότι δεν έχει γίνει κάποια νομική ενέργεια εναντίον του μηχανικού.