Κύριοι θα σας υποβάλλουμε ερωτήματα σχετικά με την ΠΟΛ.1166/24.08.2018 περι διαβίβασης δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

1)Η ανωτέρω ΠΟΛ αναφέρει ότι ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ, αυτο φαίνεται να έχει αδρανήσει,

Υπάρχει άλλη τελική ημερομηνία πραγματικής ισχύος?

2)Οι εταιρείες λογισμικών, ταμειακών μηχανών και ΦΗΜ φαίνεται να είναι σε μία κατάσταση σιωπηρής παράτασης.

Υπάρχει προθεσμία πραγματικής ισχύος για αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών κάθε είδους?

3) Και ένα τρίτο ερώτημα που προκύπτει από τα ανωτέρω : πότε πρέπει τελικά να κάνω την πρώτη αποστολή S.TXT προς την Α.Α.Δ.Ε.?

Eυχαριστώ πολύ.

Με τιμή

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ