Κύριοι,

Στις αμοιβές bonus που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και αφορούν την επιβράβευση της εργασίας τους ή την επίτευξη στόχων, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, διενεργείται παρακράτηση φόρου 20% σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013¨ Οι δικαιούχοι της αμοιβής δηλώνουν τα ποσά αυτά στην ετήσια δήλωση φορολογίας προκειμένου να φορολογηθούν με την κλίμακα του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.4172/2013

Με βάση την παραπάνω διάταξη μπορείτε να μας ενημερώσετε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με την υποχρέωση του εργοδότη για εκκαθάριση φόρου από μισθωτή εργασία έως το τέλος του έτους;

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει μερίδα εργαζόμενων που έχουν ζητήσει την εκκαθάριση του φόρου μέσα στο έτος ώστε να μην προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή με την υποβολή της δήλωσης.

Με εκτίμηση,