Με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα αντιμετωιζονται:

α) η παροχή υπηρεσιών διαμονής από ξενοδοχειακές υπηρεσίες προς πελάτες του Ηνωμένου Βασιλείου;

β) η αγορά εμπορευμάτων και η λήψη υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο;

Πως αντιμετωπίζεται:

-η καταχώρηση στα απλογραφικό βιβλία

-η καταχώρηση στα διπλογραφικά βιβλία

-στο έντυπο ΦΠΑ

-στην φορολογία εισοδήματος

Παρακαλώ πολύ απαντήστε μου σε όλες τις ερωτήσεις για να μην χρειαστεί να ξαναυποβάλω ερώτημα

Ευχαριστώ πολύ