ΑΕ αποφασίζει την αγορά οχήματος, τύπου αγροτικού 4χ4, με σκοπό να το δωρίσει στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της, σε δασαρχείο. Υπάρχει πρακτικό ΔΣ που εγκρίνει την εν λόγω αγορά, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο αποδοχής της δωρεάς από το δασαρχείο.

Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τον ΦΠΑ? Υπάρχει περίπτωση να εκδοθεί τιμολόγιο, είτε στην ΑΕ, είτε στο δασαρχείο απευθείας, χωρίς ΦΠΑ λόγω του ότι πρόκειται για δωρεά? Σε περίπτωση που το παραστατικό εκθοθεί στο όνομα της ΑΕ με ΦΠΑ, εκπίπτει?

Τέλος τι γίνεται με το ειδικό τέλος ταξινόμησης? Υπάρχει περίπτωση να μην επιβάλλεται λόγω του ότι πρόκειται για δωρεά?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκριση.