Καλημέρα σας

Ιδιοκτήτης ακινήτου εκμισθώνει σε ιδιώτη κατοικία.Ο μισθωτής που είναι οδοντίατρος πρόκειται να χρησιμοποιήσει την κατοικία και ως επαγγελματική έδρα.

Δεν θα χρησιμοποιεί όμως το συγκεκριμένο ακίνητο ως ιατρείο,παρά μόνο ως έδρα για φορολογικούς σκοπούς γιατί εκδίδει αποδείξεις παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών σε άλλους οδοντιάτρους.

Ερωτάσθε

Πρέπει να συνταχθεί συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή?

Άρα ο εκμισθωτής εισπράττει και χαρτόσημο 3,6%?

Ή αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση από τον εκμισθωτή ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική έδρα του μισθωτή και εκείνος θα την καταθέσει στην εφορία?Άρα σε αυτήν την περίπτωση δεν συντάσουμε συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης και δεν υποβάλουμε κάτι στο taxisnet.
Σε μία τέτοια περίπτωση ο εμισθωτής θα εισπράττει χαρτόσημο 3,6%?

Επίσης τι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην οικία-επαγγελματική έδρα δικαιούται να εκπίπτει ο μισθωτής ?

Σας ευχαριστώ