Καλησπέρα,

σύμφωνα με τον νόμο του Πόθεν Έσχες, όσον αφορά τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, (ΠΑΕ), υπόχρεοι υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες είναι όλα τα μέλη του ΔΣ και οι μέτοχοι με συμμετοχή άνω του 1%.

Σε περίπτωση ύπαρξης μετόχων, άνω του 1%, οι οποίοι δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ, ένα φυσικό πρόσωπο ξένης υπηκοότητας και μια εταιρεία με έδρα εκτός Ελλάδος, ποια είναι η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση; Υποχρεούνται σε έκδοση ΑΦΜ και υποβολή δήλωσης; Δεν είναι υπόχρεοι δήλωσης; Γενικότερα, αλλοδαπά πρόσωπα που αποκτούν ιδιότητες υπόχρεες για δήλωση Πόθεν Έσχες, υποχρεούνται σε υποβολή ή όχι;

Ευχαριστώ πολύ.