Ο αδερφός Α που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικείμενο πρατήριο υγρών καυσίμων , πρόκειται να απασχολήσει στην επιχείρηση του 4 ώρες τον αδερφό του Β , ο οποίος αδερφός Β επίσης ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με αντικείμενο οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Ο νόμος αναφέρει ότι όταν υπάρχει εξαρτημένη σχέση εργασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και ασφάλιση στο ΙΚΑ, δηλαδή θα πρέπει να γίνει πρόσληψη και με μια νέα διευκρίνηση αναφέρει ότι: τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης , ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν υποχρεωτικά ασφαλίζεται με 25 ημέρες κ πλήρη απασχόληση εφόσον απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα ως μισθωτοί στην επιχείρηση των συγγενών β’ βαθμού.

Το ερώτημα μου είναι το εξής , εφόσον ο αδερφός Β απασχολείται κατά κύριο επάγγελμα στην δικιά του επιχείρηση οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και είναι κανονικά ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ ΠΡΏΗΝ ΟΑΕΕ, υπάρχει η δυνατότητα να απασχοληθεί στην επιχείρηση του αδερφού του Α,

με πρόσληψη ημιαπασχολησης εφόσον δεν είναι το κατά κύριο επάγγελμα του αυτό ?