ΑΤΟΜΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΕ Ε.Ε. ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΑΚΙΝΗΤΟ, ΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΕ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ). ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ ΤΟ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ:
1) ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ Η ΟΧΙ?
2) Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΔ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΑΝ ΕΣΟΔΑ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ?
3)ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΣ ΚΑΔ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ?
4) Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ?