Καλησπέρα σας,

Μεταφορική εταιρεία έχει προκαλέσει ολική ζημία σε ένα από τα εμπορεύσιμα αγαθά μιας εμπορικής Α.Ε. Το εμπόρευμα ως εκ τούτου δεν μπορεί να πωληθεί πλέον σε πελάτες της ΑΕ. και έτσι συμφωνθήκε η κυριότητα του προϊόντος να μεταβιβαστεί στην μεταφορική εταιρεία.

Τι παραστατικό θα πρέπει να εκδωθεί από την Α.Ε? Τιμολόγιο αποζημίωσης + χαρτόσημο 3,6% και δελτίο αποστολής? Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής με ΦΠΑ 24%? Πότε αποδίδεται το χαρτόσημο?

Η συγκεκριμένη κίνηση της μεταφοράς του εμπορεύματος πως θα πρέπει να εμφανιστεί στο βιβλίο αποθήκης της Α.Ε.?

Ευχαριστώ πολύ
Με εκτίμηση