Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω εαν για επιχείρηση που πραγματοποιεί Β2Β πωλήσεις (έχει ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας για επεξεργασία-παραγωγή προϊόντων που δεν είναι στη λίστα) πρέπει να δηλωθεί επαγγελματικός λογαριασμός και να γίνονται αποδεκτές εισπράξεις μέσω POS εξαιτίας δύο γεγονότων: Α.) έχει ένα αμελητέο έσοδο που θεωρείται παρεπόμενο σε σχέση με τον τζίρο της από λιανική πώληση με έκδοση αποδείξεών από ταμειακή μηχανή (τα ποσά εισπράττονται μετρητοίς) β.) έχει POS ενεργά από τα οποία εισπράττει μόνο από B2B πελάτες αμελητέα ποσά, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας καθώς και τα POS εμφανίζονται αυτόματα στο νέο έντυπο Ε3