Οικοδομική ΟΕ μετασχηματίζεται τον 9ο/2014 σε ΙΚΕ. Εμφανίζει στο ισολογισμό της ακίνητα (που εκμεταλλεύεται μέσω μισθώσεων) αξίας 2.500.000 . ¨Ενας εκ των εταίρων θέλει να μεταβιβάσει με γονική παροχή το 30% των εταιρικών μεριδίων στο τέκνο του.

Με ποιόν τρόπο θα γίνει η διαδικασία και πως θα προσδιοριστεί η αξία των μεταβιβαζόμενων εταιρικών μεριδίων ??