Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Άδειες και ασφαλιστικά ημερομίσθια

Επιχείρηση συσκευασίας αγροτικών προιόντων απσχολεί τρείς εργαζομένους με τα παρακάτω ωράρια.
1ος:Δευτέρα και Παρασκευή(οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα)
2ος:Δευτέρα και Παρασκευή(οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα)
3ος:Δευτέρα,Τετάρτη,Παρασκευή(οκτώ ώρες εργασίας ανά ημέρα)-Δεν είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ γιατί ώς εργάτης συσκευαστηρίου δουλεύει μέχρι 150 ημέρες το χρόνο και πέρνει απαλλαγή από το ΙΚΑ.

1ο ερώτημα:(Άδειες)
Αρκετούς μήνες μέσα στο χρόνο οι ημέρες εργασίας των εργαζομένων λόγο των αναγκών του συκευαστηριού είναι παραπάνω από το προαναφερόμενο ωράριο και για αυτές υποβάλλεται συμπληρωματικος πίνακας ωραρίου ατομικός.Οι δικαιούμενες ημέρες αδείας των εργαζομένων θα υπολογίζεται βάσει του ήδη δηλωμένου ωραρίου εργασίας ή βάση και των έξτρα ημερών απασχόλησης.

2ο ερώτημα:Πραγματικά και ασφαλιστικά ημερομίσθια
Όταν σε έναν μήνα ο εργαζόμενος εργαστεί αντί για οκτώ ημέρες(δηλωμένο ωράριο) 17 ημέρες οι ασφαλιστικές ημέρες εργασίας θα είναι ίδιες με τις παραγματικές ή τίθεται θέμα έξτρα αφαλιστικού ημερομισθιόυ.

3ο ερώτημα:Παρουσιολόγιο
Υπάρχουν μερικοί μήνες μέσα στο έτος που οι εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερες ημέρες από το δηλομένο ωράριο.Είναι εφικτό για τους συγκεκριμένους μήνες να υπολογιστεί μισθοδοσια και ΑΠΔ λιγότερες ημέρες εργασίας από ότι είναι δηλωμένοι??Το βιβλίου παρουσιολογίου έιναι αποδεικτικό στοιχείο σε πιθανόν έλεγχο.Προτείνεται κάποια άλλη αντιμετώπισει σε αυτό το ερώτημα.

Ευχαριστώ εκ των προταίρων.Θα εκτιμούσα πολύ το συντόμοτερο της απαντησή σας

Λόγω της απρόβλεπτης διακύμανσης της παραγωγής ,  ορισμένες επιχειρήσεις  που το αντικείμενο εργασιών  τους σε  πολλές των περιπτώσεων συναρτάται με τη ροή άφιξης προς επεξεργασία των πρώτων υλών στην επιχείρηση  , τις καιρικές συνθήκες κλπ,  δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουν  εκ των προτέρων τις  απαιτούμενες εργατοώρες  απασχόλησης  του προσωπικού τους .

Τα συμβαλλόμενα μέρη  (εργοδότης και εργαζόμενος) μπορούν κατ’   αρχήν  να ρυθμίζουν με μεταξύ τους συμφωνίες το εργασιακό αυτών καθεστώς όπως π.χ. το ωράριο εργασίας τους  κλπ. , πλην όμως, οι συμφωνίες αυτές δεν θα πρέπει να αντίκεινται σε ισχύουσες διατάξεις νόμων, ΣΣΕ κλπ., (   θέσπιση 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας επί πλήρους απασχόλησης , τήρηση του 11ώρου ανάπαυσης ως γενική αρχή για όλους τους εργαζόμενους, εφαρμογή πενθημέρου όπου προβλέπεται υποχρεωτικά κλπ  ) αλλά να είναι  αν μη τι άλλο  ευνοϊκότερες,  τουλάχιστον ταυτόσημες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα ,στην υπόψη περίπτωση η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μια από τις τρεις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Να  συντάσσονται διαδοχικές ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου   , με διάρκεια ισχύος , για όσο διάστημα είναι δεδομένο ότι θα απασχοληθεί ο εργαζόμενος,  με σαφή αναφορά ότι το αντικείμενο εργασίας είναι παροδικού χαρακτήρα  ώστε να μην τεθεί θέμα μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Ευνόητο είναι ότι για κάθε σύμβαση εργασίας   ορισμένου χρόνου πρέπει να προβαίνει  στη σύνταξη και υποβολή των προβλεπόμενων από το ΠΣ Εργάνη εντύπων ( έναρξης και λήξης ).

2. Να συναφθεί  κατά το στάδιο πρόσληψης του μισθωτού , σύμβαση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης  με ωράριο εργασίας αυτό που στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο θα καλύπτει τις  σταθερές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό  δυναμικό.  Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος  σύμφωνα  με το άρθρο 2, παρ.11 , του Ν.3846/2010 έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει σχετικούς συμπληρωματικούς πίνακες ωραρίου στους οποίους θα αναφέρεται  το νέο ωράριο εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της πρόσθετης εργασίας.

3. Να συναφθεί  κατά το στάδιο πρόσληψης του μισθωτού ,ατομική  σύμβαση  εργασίας συνεχούς απασχόλησης σε πενθήμερη ή και εξαήμερη βάση  (μερικής ή και πλήρους απασχόλησης)   με ειδική αναφορά στις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου εργασιών  της  συγκεκριμένης επιχείρησης και στο γεγονός ότι ο μισθωτός συμφωνεί να απασχολείται και συνεπώς να αμείβεται  μόνο κατά τις ημέρες που θα υπάρχει αντικείμενο εργασιών ανάλογα με τη ροή άφιξης προς επεξεργασία των πρώτων υλών στην επιχείρηση  , τις καιρικές συνθήκες κλπ. Ταυτόχρονα η υπόψη επιχείρηση  οφείλει στην περίπτωση αυτή να τηρεί σχετική λίστα με τις ημέρες εργασίας και τις ημέρες μη απασχόλησης των εργαζόμενων, με τις σχετικές υπογραφές τους,   στην  οποία θα αναφέρονται οι εργαζόμενοι ονομαστικά  και κατά ειδικότητα καθώς  και η γενική δικαιολόγηση της μη απασχόλησης τους  κατά τις ημέρες που δεν θα εργάζονται. Τη λίστα αυτή σε συνεννόηση με το οικείο υποκατάστημα του τέως ΙΚΑ – ΕΦΚΑ , να την καταθέτει  στον ασφαλιστικό αυτό φορέα.

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο  , βάσει του οποίου να καθίσταται δυνατή η θέσπιση  ευέλικτου  πλαισίου απασχόλησης  των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων  συναρτώμενου  από  το εάν υφίσταται ή όχι αντικείμενο δραστηριότητας.  Στην περίπτωση  πάντως που μια επιχείρηση  θελήσει να εφαρμόσει  ανάλογο πλαίσιο  εργασίας του προσωπικού της , πρέπει  σε κάθε περίπτωση να το θέσει υπό την κρίση των ελεγκτικών οργάνων του ΙΚΑ και του ΣΕΠΕ.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι με την παράγραφο 5 του άρθρου 109 του ν. 4485/2017  και την Y.A. 39391/838/2018  (ΦΕΚ 2981 Β/24-7-2018) έχει προβλεφθεί η Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία».

Ειδικότερα , σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ,κάθε εργοδότης, που απασχολεί: α) αλιεργάτες με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αλιεργατών πολιτών τρίτων χωρών του ν. 4251/2014, που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016  β) μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι προσκαλούνται, σύμφωνα με το ν. 4251/2014 , με σκοπό την απασχόλησή τους, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε αγροτικές εργασίες και οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 , υποχρεούται να τηρεί «Βιβλίο Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία» (Βιβλίο).

 

Όσον αφορά τις δικαιούμενες ημέρες αδείας των  υπόψη εργαζομένων, αυτές  θα υπολογίζονται βάσει των πραγματικών  ημερών απασχόλησης.

Δεν μου έχετε απαντήση στο ερώτημα 2 και 3.Παρακάλω στην άμεση ανταπόκριση.
Ευχαριστώ.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης