Ομόρρυθμος εταιρεία (πολύ μικρή) ιδρύεται κατά την 16/01/2009 και υπάγεται στον Ν.3299 την 24/09/2009. Ολοκληρώνει την επένδυση (ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας) την 25/11/2013. Η σύνθεση της εταιρείας εξ αρχής είναι η ίδια και αποτελείται από 3 φυσικά πρόσωπα με συγγενική σχέση μεταξύ τους (μάνα, κόρη και σύζυγος της κόρης). Χρειάζεται να αποχωρήσουν από την εταιρεία οι δύο από τους τρεις (ζευγάρι) και να μπει αντ αυτών στην σύνθεση άλλο τέκνο. Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι 230.000 ευρώ και το αποθεματικό του αναπτυξιακού νόμου είναι 304.019,30 ευρώ.
Παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε σχετικά με τα παρακάτω:

α) Υπάρχει κάποιος περιορισμός κατ αρχάς σχετικά με την αποχώρηση των 2 εταίρων λόγο μη τήρησης των όρων υπαγωγής καθώς έχει παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης.
β) Τίθεται θέμα φορολόγησης του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί λόγο της αποχώρησης και αν ναι μπορεί με κάποιον τρόπο να αποφευχθεί π.χ. δηλώνοντας στην τροποποίηση του καταστατικού την μη απαίτηση χρηματικής αξίωσης από τους αποχωρούντες;
γ) Τίθεται θέμα κάποιας άλλης φορολόγησης (π.χ. υπεραξία) των μεριδίων που θα μεταβιβαστούν (η παραμένουσα θα αποκτήσει το 99% και η νέα εταίρος θα αποκτήσει το 1%).
δ) Σχετικά με το τεκμήριο απόκτησης των μεριδίων αυτό αφορά το ποσό του κεφαλαίου που μεταβιβάζεται ή τίθεται θέμα και για το αποθεματικό;

Ευχαριστώ