Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Λογιστικός χειρισμός εξόδων μεταφορικής εταιρείας

Εταιρεία που πραγματοποιεί διεθνείς και εσωτερικές μεταφορές καθώς και εκτελωνισμούς. Η εταιρεία εκδίδει ΤΠΥ στα οποία χρεώνει νάυλους, μεταφορικά, αμοίβες εκτελωνισμού καθώς και διάφορα έξοδα για λογαριασμό τρίτων (π.χ. ΟΛΠ). Ταυτόχρονα λαμβάνει ΤΠΥ και ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ από εταιρείες που εκτελούν μεταφορές για λογαριασμό της.

Τα έξοδα αυτά σε ποιό λογαριασμό θα έπρεπε να καταχωρούνται?

Επίσης τα ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ που καταχωρούνται?

Από το ΤΠΥ κάποιου εκτελωνιστή που περιλαμβάνει αμοιβή γραφείου, ΦΠΑ που καταβάλλεται στο τελωνείο από εισαγωγή για λογαριασμό πελάτη και διάφορα έξοδα πως καταχωρείται?

Τα διάφορα έξοδα είναι η επαγγελματική δαπάνη σύμφωνα με την 141/24.7.79 εγκύκλιο Υπουργ.Οικονομικών.

Έχει ακόμη ισχύ αυτή η εγκύκλιος? Μπορείτε να την αναρτήσετε?

Η μεταφορική - εκτελωνιστική εταιρία τα βάζει ως έσοδο χωρίς ΦΠΑ στο Τιμολόγιο της εκκαθάρισης που εκδίδει προς τον εισαγωγέα -πελάτη της για να τα εισπράξει από αυτόν μιας και για αυτόν έγιναν αυτές οι δαπάνες και από την άλλη τα καταχωρεί ως δαπάνη, ώστε να μην επιβαρυνθεί με την επιπλέον είσπραξη.

Είναι σωστός αυτός ο χειρισμός?

Τι αξία θα έχουν οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις? Αυτή με το έσοδο για λογαριασμό τρίτου ? Αποτελεί δηλαδή φορολογητέο εισόδημα?

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης