Επιχείρηση νομικής μορφής Ι.Κ.Ε. με έναρξη εργασιών 07/2017 και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων σπορ, τον Αύγουστο του 2018 αγοράζει 2 επιβατικά ιχ με σκοπό την εκμετάλλευση τους μέσω της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης. Στο αρχικό καταστατικό δεν υπήρχε στον σκοπό παρεμφερή δραστηριότητα και ως εκ τούτου εντός του 2019 θα γίνει τροποποίηση καταστατικού ως προς την επέκταση του σκοπού (με την προσθήκη της ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων).
Η επιχείρηση είναι εποχική και δραστηριοποιείται στην Χαλκιδική ενώ μέχρι και σήμερα δεν έχει ξεκινήσει την δραστηριότητα της (δεν έχει έσοδα, παρά ελάχιστες δαπάνες και κυρίως την αγορά των 2 ιχ).
Ερωτάται, αν έχω δικαίωμα να εκπέσω το φπα της αγοράς των ιχ (θα χρησιμοποιούνται 100% στην δραστηριότητα της ενοικίασης) για το γεγονός ότι κατά την αρχική αγορά δεν προβλέπονταν στο καταστατικό η συγκεκριμένη δραστηριότητα και ως εκ τούτου δεν είχε δηλώσει η επιχείρηση σχετικό ΚΑΔ στην εφορία.
Μπορεί να αποτελέσει λόγω μη έκπτωσης το γεγονός τυπικού κωλύματος (μη πρόβλεψη στο κατασταστικό), αφού ουσιαστικά η επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει 100% σε φορολογητέα δραστηριότητα τα εν λόγω αυτοκίνητα (σε συνδυασμό ότι η επιχείρηση θα ξεκινήσει την πραγματική της δραστηριότητα το Καλοκαίρι του 2019 και ήδη προχωράμε την τροποποίηση του καταστατικού)?

*το γεγονός που άργησε να ξεκινήσει την δραστηριότητα της, έχει να κάνει με την έκδοση των αδειών λειτουργίας.