Καλησπέρα σας,

Πριν την εφαρμογή των ΕΛΠ υπήρχε η υποχρέωση οριστικοποίησης των εγγραφών στην Γενική Λογιστική όπου τα άρθρα λάμβαναν αύξουσα αρίθμηση με βάση την ημερομηνία τους. Με τον τρόπο αυτό οριστικοποιούταν το Γενικό Ημερολόγιο και έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν αλλαγές σε οριστικοποιημένο χρονικό διάστημα.
Το ερώτημα που θα ήθελα να σας θέσω είναι αν και με τα ΕΛΠ συνεχίζει να υφίσταται η συγκεκριμένη υποχρέωση ενημέρωσης - οριστικοποίησης των εγγραφών που γίνονται στα βιβλία που τηρούνται μηχανογραφικά και αν υπάρχει προθεσμία για την ενέργεια αυτή.

Σας ευχαριστώ