Ένα εμπορικό κατάστημα έχει συνάψει σύμβαση με την Εθνική τράπεζα για i-bank pay pay στο οποίο μπορεί ο κάθε πελάτης να θέλει να αγοράσει χρόνο ομιλίας για τα κινητά και να πληρώσει βεβαιωμένες οφειλές του δημοσίου όπως φόρο εισοδήματος ΕΝΦΙΑ και τα λοιπά. θέλω να σας ρωτήσω για τις δύο βασικές περιπτώσεις της χρήσης του συστήματος του i-bank pay spot.

Πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με την πώληση του χρόνου ομιλίας. Όσον αφορά την πώληση του χρόνου ομιλίας π Χ 10 ευρώ που εκδίδει το μηχανάκι του i-bank pay spot το καταχωρούμε σαν πώληση λιανική 10 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Σαν έξοδο περνάμε το παραστατικό που έρχεται από το παραστατικό της συμβαλλόμενους εταιρείας της εθνικής Τράπεζας που εκδίδεται στο τέλος του μήνα που είναι αξίας 9.82 ευρω άνευ ΦΠΑ. Μέχρι εδώ θέλω να μου πείτε αν τα βήματα που καταχωρούμε στο βιβλίο εσόδων-εξόδων είναι σωστά. στη μυφ πρέπει να δηλωθεί σαν έσοδο από λιανική δραστηριότητα άνευ ΦΠΑ?

Δεύτερη περίπτωση είναι να έρθει ένας πελάτης του καταστήματος και να πληρώσει τη μηνιαία δόση του ΕΝΦΙΑ που είναι πχ 100 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση δεν περνάνε τίποτα σαν έσοδο. Οταν έρχεται στο τέλος του μήνα το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αξίας 1 ευρώ που είναι αυτοτιμολόγηση από την εταιρεία της εθνικής που συνεργάζεται για την είσπραξη των φόρων του δημοσίου, το καταχωρούμε σαν έσοδο παροχής υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ με αντισυμβαλλόμενο με αυτή την εταιρεία που εξέδωσε το παραστατικό τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που είναι αυτότιμολόγηση και θα υποβληθεί και στην συγκεντρωτική κατάστασ πελατών-προμηθευτών με αντισυμβαλλόμενο αυτή την εταιρεία με αξια1 ευρώ. Είναι σωστή αυτή η καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων εξόδων? Είναι σωστό που θα πάει με αντισυμβαλλόμενο αυτή την εταιρεία στην μυφ με 1 ευρώ έσοδα?