Έλληνας φορολογούμενος ο οποίος είναι διαχειριστής σε Ελληνική ΕΠΕ και μέτοχος στην ίδια ΕΠΕ , πέρα από τα εισοδήματα που έχει στην Ελλάδα έχει ιδρύσει δύο εταιρείες ΕΠΕ την μία στην Βουλγαρία και την άλλη στην Κύπρο.
Στην προσωοικη φορολογική δήλωση που θα γίνει την άνοιξη του 2019 στην ΕΛΛΑΔΑ και θα αφορά τη χρήση του 2018 και τα εισοδήματα που έχει λάβει από μερίσματα από την εταιρεία που έχει ιδρύσει ο ίδιος στην Βουλγαρία και στην Κύπρο πώς θα δηλωθούν στο ε1 του φυσικού προσώπου και πώς θα φορολογηθούν?
Ενδεικτικά σας αναφέρω οτι το μέρισμα από την εταιρεία της Βουλγαρίας είναι 10.000 ευρώ και το μέρισμα από την εταιρεία της Κύπρου είναι πάλι 10.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε αν προκύπτει να πληρώσει φόρο στην Ελλάδα? Τι φόρος προκύπτει? πως δηλωνονται στο εντυπο ε1?