Αγρότης καλλιεργητής και παραγωγός σταφυλιών, οινοποιεί την παραγωγή του , εμφιαλώνει τον παραγόμενο οίνο με όλες τις νόμιμες διαδικασίες ο ίδιος, και διαθέτει μέσα από το κατάστημά του (κάβα ποτών) εκτός των λοιπών εμπορευμάτων και την παραγωγή του τηρώντας φυσικά απλογραφικά βιβλία για το σύνολο των δραστηριοτήτων του
α)τα έσοδά του θα δηλώνονται διακριτά από δυο πηγές εισοδήματος αγροτική και εμπορική δραστηριότητα
β)αν ναι πρέπει να εκδίδονται παραστατικά μεταξύ των δραστηριοτήτων με εκδότη και παραλήπτη τον ίδιο?η αξία των τιμολογίων υπόκειται σε χαρτόσημο
γ)αν όχι σε περίπτωση που είναι αναγκαία η απόδειξη της ιδιότητας του ως αγρότη-παραγωγού(πχ.αγορά αγροτικού οχήματος ή πώλησης υπάρχοντος χωρίς υπεραξία) πως αυτή θα αποδεικνύεται μιας και δεν θα φαίνεται στο ε1 αυτή η πηγή εισοδήματος.
Σας ευχαριστώ.