καλημέρα σας, είμαστε εταιρεία κατασκευής και επισκευής αντλιών. πελάτης μας έστειλε αντλία προς επισκευή. επειδή η φθορά της ήταν πολύ μεγάλη και η επισκευή της αδύνατη και ασύμφορη ο πελάτης δεν θέλησε να προχωρήσει η επισκευή και ζήτησε από την επιχείρησή μας να μην του επιστραφεί λόγω του κόστους των μεταφορικών και να πεταχτεί - καταστραφεί από μας. η αντλία διακινήθηκε με δελτίο αποστολής του πελάτη μας και παραμένει σε εκκρεμότητα. ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση σχετικά με την διαδικασία τακτοποίησης του δελτίου και της αποθήκης μας; ευχαριστώ

Τηρηση απλογραφικων βιβλιων