Επιτρέπεται σύμβαση μερικής απασχόλησης με 7 ώρες την ημέρα, 6 ημέρες την εβδομάδα(6*7=42 ώρες) στο ξενοδοχειακό κλάδο;