Εχω στείλει εμπορεύματα της εταιρείας σε τρίτη χώρα ως δείγματα.
Εχω εκδόσει τιμολόγια με αξία κόστους του εμπορεύματος χωρίς φπα για να μπορέσει να γίνει ο εκτελωνισμός.
Ο πελάτης μου δεν θα μοπυ πληρώσει το ποσό αυτό
Το ερωτημα μου είναι έαν θα πρέπει στα λογιστικά μου βιβλία να κάνω εγγραφή για να αποδόσω φπα
για το τιμολόγιο αυτό
και εαν ναι ποια είναι η εγγραφή?