Καλησπέρα σας,

Εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα του Ν. Λασιθίου έχει προσληφθεί ως Νυχτοφύλακας , ειδικότητα η οποία δεν προβλέπεται στην τοπική κλαδική των Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ν. Λασιθίου. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:
1. Η αμοιβή και οι όροι εργασίας του συγκεκριμένου εργαζόμενου θα διέπονται από την τοπική κλαδική ή την ΕΓΣΣΕ;
2. Αν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα αμειφθεί με βάση την τοπική κλαδική και ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει πτυχίο μέσης εκπαίδευσης, το πτυχίο αυτό θα αναγνωριστεί και θα συνυπολογιστεί η προσαύξηση στις μικτές αποδοχές του;

Αναμένω σύντομα απάντησή σας

Σας ευχαριστώ.