Σχετικά με την εργασία τις Κυριακές θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα:
Εταιρεία με αντικείμενο υπηρεσίες ψυχαγωγίας (escape rooms) λειτουργεί όλες τις ημέρες τις εβδομάδας.Εργαζόμενος σε αυτή με την μορφή μερικής απασχόλησης (5 ημέρες χ 6 ώρες) απασχολείται 30 ώρες την εβδομάδα βάσει του προγράμματος εργασίας που έχει κατατεθεί (με επισυναπτόμενο αρχείο).Τις περισσότερες Κυριακές εργάζεται κανονικά βάσει προγράμματος.Το ερώτημα είναι α) αν δικαιούται προσαύξηση της αμοιβής του λόγω της απασχόλησης τις Κυριακές και β) αν το ίδιο ισχύει και για εργαζόμενο αποκλειστικά τα Σαββατοκύριακα (2 ημέρες χ 6 ώρες).

Ευχαριστώ.