Υπάλληλος της εταιρίας που θα συμμετάσχει σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ εκτός ωραρίου απασχόλησης συνολικής διάρκειας 90ωρών πρέπει να πληρωθεί από την εταιρία του 5€ ανα ώρα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του εργαζομένου) . Μπορείτε να μ ενημερώσετε το τρόπο που αυτή η αποζημίωση θα αποτυπωθεί στη μισθοδοτική κατάσταση?Μπορεί να περαστεί ως έκτακτη αμοιβή ή υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που ζητάει ο ΟΑΕΔ σε τυχόν έλεγχο?

ευχαριστώ