Ανώνυμη εταιρεία έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά και εκπτώσεις των νόμων 2601/98 και 3299/2004. Ερωτήσεις:
- Σε περίπτωση απόσχισης του βιομηχανικού της κλάδου και μεταφοράς των σχετικών παγίων επενδύσεων των παραπάνω νόμων στην επωφελούμενη εταιρεία, είναι υποχρεωτική η μεταφορά και των εν λόγω αφορολόγητων αποθεματικών κι εκπτώσεων?
- Σε περίπτωση που δεν γίνει απόσχιση, αλλά μεταβιβασθεί μέρος των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας μεταξύ των μετόχων, συντρέχει ζήτημα φορολόγησης μέρους των αποθεματικών στο όνομα του πωλούντος μετόχου?