Ατομική Επιχείρηση θέλει να στήσει σελίδα-ευρετήριο παιδικών σταθμών. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα έρχονται σε επαφή την Επιχείρηση Α και εφόσον βρεθεί ο κατάλληλος Παιδικός Σταθμός ,και μόνο τότε, η επιχείρηση Α θα κόβει ΤΠΥ στον Παιδικό Σταθμό.

1. Η παραπάνω δραστηριότητα πιστεύεται ότι ανήκει στις Υπηρεσίες Διαφήμισης ; Αν όχι ποιον ΚΑΔ θα μπορούσε να δηλωθεί ώστε να αποδίδει σωστά την δραστηριότητα μας ;

2. Αν ανήκει στις υπηρεσίες διαφήμισης θα πρέπει να υπολογίζονται εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ; Ποιον βαρύνει η εισφορά και ποιος θα την αποδώσει;

3. Θα πρέπει να αναγραφεί σχετική σημείωση στο παραστατικό μας ; θα πρέπει να υπάρχει σχετική στήλη με το ποσοστό και τη αξία υπέρ ΕΔΟΕΑΠ; Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου δώσετε ένα παράδειγμα για αμοιβή 100€ ( αξία άνευ ΦΠΑ) και τι θα πρέπει να αναγραφεί στο ΤΠΥ. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει και μια σχετική απεικόνιση με στήλες των ποσών.