Παρακαλώ να έχω την απάντηση σας στο εξής:
Κυπριακή εταιρεία θα αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα και στην συνέχεια θα το εκμισθώσει. τα μισθώματα που θα έχει ως εισόδημα που θα φορολογηθούν (Ελλάδα ή Κύπρο) και με ποιες διατάξεις αν φορολογούνται στην Ελλάδα.