ΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ?

Π.Χ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019 ?