Ποια η διαφοροποίηση στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, (με απαλλαγή ΦΠΑ).

Τα ΈΞΟΔΑ στην ΜΥΦ αποστέλλονται όπως σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά πως αποστέλλουμε στη ΜΥΦ τα ΈΣΟΔΑ ? μιας και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών εκδίδουν αποδείξεις σε ιδιώτες (στους γονείς των μαθητών), δίχως ΦΠΑ. Θα καταχωρηθούν στην ΜΥΦ, συγκεντρωτικά ως Λιανικές Πωλήσεις ? δίχως ΑΦΜ ?

Ευχαριστώ.