Επιχείρηση ΑΕ, η οποία υλοποίησε επένδυση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004, εντάχθηκε το 2011 με τα εξής ποσοστά 27% ίδια συμμετοχή, 33% τραπεζικός δανεισμός και επιχορήγηση 40% (που αποτυπώνεται στα βιβλία ως αποθεματικό), το 2019 θα πωληθεί σε ξένο fund (εξαγορά 100%). Στο Ν. 3299/2004 - Κωδικοποίηση σύμφωνα με Ν. 4497/2017, αναφέρεται ότι “το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίστηκε φορολογείται σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρία.”

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα 1) υφίσταται περίπτωση φορολόγησης αποθεματικού 2) Σε ποιο ποσό (του αποθεματικού) θα υπάρξει φορολόγηση? Είναι στο ποσοστό μεταβίβασης, άρα στο 100% στην περίπτωσή μας? 3) Θα υπολογιστεί το αποθεματικό στην αναλογία του χρόνου (υπολείπονται άλλα 2 χρόνια για την ολοκλήρωση της 10ετίας) και 4) Με τί συντελεστή φορολόγησης?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.