Παρακαλώ όπως μου απάντήσετε στο παρακάτω ερώτημα :
Aτομική επιχείρηση, με τιτλό κτήσης κατα την έναρξη της δραστηριότητας της εντός του 2018, αγόρασε απο ιδιώτη παγια αγαθά και κατεβαλε 3,6 % χαρτόσημο .Τα πάγια αυτά τα χρησημοποίησε σε φορολογητέα δραστηριότητα - εκμετάλευση παιδοτόπου. Αρχές του 2019, διακόπτει την δραστηρίοτητα της . Μέρος των παγίων αυτών ( έπιπλά κλπ ) τα οποία απέκτησε από ιδιώτη , πρόκειται να τα μεταβιβάσει σε άλλο επιτηδευματία ( ομόρρυθμο εταιρεία ) και άλλα να τα αυτοπαραδώσει. Θα πρέπει στα στοιχεία που θα εκδόσει να υπολογίσει ΦΠΑ και εαν ναι σε ποια αξία ?