από το μητρώο της περιφερειακής Δ.Ο.Υ. που υπαγόμαστε μας ενημέρωσαν ότι οι αλλοδαπές εταιρίες κατοχής ακινήτων μπορούν να πάρουν ΑΦΜ μόνο από την ΦΑΕ Αθηνών, μπορείτε να μας ενημερώσετε αν ισχύει και αν ναι από ποία διάταξη προκύπτει ;