Εταιρεία έχει στον Ισολογισμό της κτίριο .Η διοίκηση αποφασίζει να πωλήσει το κτίριο και εν συνεχεία να το μισθώσει απο τον αγοραστή .Βάσει του Ν3299/2004 η εταιρεία έχει λάβει επιχορήγηση .Με την πώληση του κτιρίου και εν συνεχεία επαναμίσθωση χάνεται η επιχορήγηση ? Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίοδο που αν θα κάνει κάποια πώληση παγίου που έχει υπαχθεί στην επένδυση θα χαθεί η επιχορήγηση?