Εταιρεία λιανικής πώλησης ρούχων σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής ρούχων (λόγω χρώματος, μεγέθους κλπ) εκδίδει σήμερα (βάσει και του άρθρου 7 του Ν.4093/2012 ΚΦΑΣ) απόδειξη λιανικής με αρνητικό πρόσημο στο ρούχο που επιστρέφεται και θετικό πρόσημο στο ρούχο που το αντικαθιστά. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε μηδενική απόδειξη και σε ορισμένες, συνήθως, θετική, όταν ο πελάτης αντικαθιστά το ρούχο που επιστρέφει με άλλο μεγαλύτερης αξίας.
Με την εφαρμογή του ν. 4308/2014 ο οποίος καταργεί τον ΚΦΑΣ και στο άρθρο 12 για τα εκδιδωμένα στοιχεία των λιανικών συναλλαγών δεν αναφέρει την περίπτωση της αλλαγής λιανικώς πωληθέντων εμπορευμάτων, χρειάζεται να αλλάξουμε το παραστατικό με το οποίο πραγματοποιούμε την αλλαγή των εμπορευμάτων μας ή ν΄αλλάξουμε τη διαδικασία που ακολουθούμε μέχρι σήμερα;