Επαγγελματίας με δραστηριότητα Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) και έδρα το σπίτι, προτίθεται να προσθέσει δραστηριότητες για έκδοση free press περιοδικού, από το οποίο θα εισπράττει τα έσοδα από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις και Υπηρεσίες γραφίστα. Έχοντας σαν δεδομένα ότι το περιοδικό θα διανέμεται δωρεάν σε κάποια καταστήματα ή άλλα επιλεγμένα σημεία και ότι σαν έξοδα θα καταχωρείται το τιμολόγιο από το τυπογραφείο,

Τα ερωτήματα:

Απαιτείται κάποιου είδους αδειοδότηση για το περιοδικό;

Ποιοί από τους παρακάτω ΚΑΔ θεωρείτε ότι τον καλύπτουν; 58.14.30.00 Διάθεση διαφημιστικού χώρου σε περιοδικά, 73.11.19 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης, 58.14.10 Έκδοση εντύπων περιοδικών κάθε είδους, 73.11.11.01 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων.

Υπάρχει κάποιο άλλο νομικό πλαίσιο που πρέπει να λάβουμε υπόψη; όπως εισφορά διαφήμισης, παρακράτηση ή κάποια άλλη ασφάλιση εκτός του ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ;

Τι παραστατικά πρέπει να εκδίδονται προς τους διαφημιζόμενους (οι πελάτες θα είναι μόνο επαγγελματίες, ΤΠΥ);

Αν αρθρογραφούν στο περιοδικό χωρίς αμοιβή και κάποιοι τρίτοι εκτός από τον επιτηδευματία, τίθεται κάποιο θέμα ασφάλισής τους ή πρέπει με κάποιο τρόπο να αποδειχθεί ότι δεν λαμβάνουν κάποιο αντίτιμο;

Τέλος, μπορεί να ασκεί αυτές τις δραστηριότητες από το σπίτι; και αν ο επιτηδευματίας μεταφέρει την έδρα του σε επαγγελματικό χώρο (εκτός του σπιτιού του), θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο θέμα με τη συστέγαση όλων αυτών των δραστηριοτήτων (μασέρ, έκδοση περιοδικού, γραφίστας); Επίσης στον επαγγελματικό αυτό χώρο, απαιτείται άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μαλάκτη ;